Highlighter

who's online

We have 23 guests online

 Our networks

Info Chapters

education logo finalhealth logo final

cinema logo finalgallery

Advertise

14-summer-camp1ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್-2016
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ರವಿರ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 10ನೇತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 15 ಮೊದಲನೇಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್16ರಿಂದ 30ರ ವರೇಗೆ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‍ನ್ನು ರವಿರ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯ ರವೀಂದ್ರ ನಗರ ಮತ್ತು ಎನ್.ಟಿ.ರಸ್ತೆ 2ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ. ಕ್ಯಾನವಾಸ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್.ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್. ಪೇಪರ್ ಕ್ರಾಪ್ಟ್.ಮತ್ತು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ಹೆಳಿಕೊಡಲಾಗುವಿದು. ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು,ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ ಕಂಬಾರ್-ಮೊ-9243315859--9886293009.

shimogainfo-news..

kuvempu

kuvempu          G.S. Shivarudrappa          P Lankesh

Tejaswi          K V Subbanna          Ha Ma Nayak

kuvempu

altKuppali Venkatappagowda Puttappa (December 29, 1904 – November 11, 1994), widely known by the pen name Kuvempu or by the abbreviation K. V. Puttappa, was a Kannada writer and poet, widely regarded as the greatest poet of 20th century Kannada literature. He is the first among eight recipients of Jnanpith Award for Kannada. Puttappa wrote all his literary works using the pen name Kuvempu. He is the second amongKannada poets to be revered as Rashtrakavi (after M. Govinda Pai). His work Sri Ramayana Darshanam, the rewriting of the great ancient Indian epicRamayana in modern Kannada, is regarded as revival of the era of Mahakavya (Epic poetry) in a contemporary form and charm. He is immortalised by some of his phrases, and in particular for his contribution to Universal Humanism or in his own words Vishwa maanavataa Vaada. He was conferredPadma Bhushan by Government of India. He has penned the Karnataka State anthem Jaya Bharata Jananiya Tanujate.

Early life and education

Kuvempu was born in Hirekodige, Koppa taluk, of Chikmagalur district to a native Kannada family. He was brought up in a place in the lush Malenaduregion of Tirthahalli, called Kuppali, of Shivamogga district. His education began at his home by an appointed teacher from Dakshina Kannada. He joined Anglo Vernacular school in Tirthahalli to continue his middle school education. He lost his father Venkatappa Gowda at the early age of 12 due to ill health. Kuvempu finished his lower and secondary education in Kannada and English in Theerthahalli. He moved to Mysore for further education and completed his high school from the Wesleyan high school. He pursued his college studies in from Maharaja College of Mysore and graduated in 1929 majoring in Kannada. He married Hemavathi on 30 April 1937.

Later life

alt

 

He had two sons and two daughters, K P Poornachandra Tejaswi, Kokilodaya Chaitra, Indukala and Tharini. Tharini is married to K. Chidananda Gowda, the former Vice-Chancellor of Kuvempu University. He responded poetically to even mundane events. When he got a car, he is quoted to have said, "Chakracharanake swagatha!" - Welcome to wheel footed! He named his house as "Udayaravi", "Rising Sun", called the farmer "uluva Yogi" the "tilling Yogi", and called for egalatarian society in his message "Sarvarige samapaalu, sarvarige samabaalu" "Equal share for all, Equal life for all". His "Raso Vai Saha" is a famous work of "kavya mimamsa", the "Principles of literary criticism", in the Kannada thought of twentieth century. He is credited for giving Kannada hundreds of new words, phrases and terminologies with distinctly precise ideas; literary, social, philosophical and spiritual. This led to common people asking him to suggest a name for their newborns, for decades, through postal correspondece, which he obliged!

 

Career

Kuvempu began his academic career as a lecturer of Kannada language at Maharaja College of Mysore in 1929. He served as an assistant professor in central college of Bangalore from 1936. He rejoined Maharaja college of Mysore in 1946 as a professor. He went on to become a principal of Maharaja college in 1955. Soon in 1956 he was elected as the Vice-Chancellor of Mysore University where he served till retirement in 1960. He was the first graduate from Mysore University to rise to that position.

Works and message

Kuvempu started his literary work in English first, with a collection of poetry called Beginner's Muse, and later switched to Kannada.

He spearheaded Kannada as a medium for education, emphasizing the theme of "Education in Mother tongues". To cater to the needs of Kannadaresearch, he founded the Kannada Adhyayana Samsthe (The Institute of Kannada Studies) in Mysore University, which has since been renamed after him as Kuvempu Institute of Kannada Studies. As Vice-Chancellor of Mysore University, he pioneered the study of Basic Sciences and Languages. He also championed the Publishing of knowledge for laymen, started by G. Hanumanta Rao.

alt

Kuvempu was more than a writer, and the way he lived his life was in itself a great message. He was against casteism, meaningless practices andrituals. Kuvempu's writings also reflect his resentment against the caste system according to which the "Shoodra Tapaswi" (1946) shudras were unfit to attain knowledge. Kuvempu (from the Vokkaliga community) also gives a different perspective to the characters in the Ramayana unlike the portrayal of characters by Valmiki in his Sri Ramayana Darshanam which won him Jnanpith Award. This work is the complete Ramayana inKannada. It underscores his vision of sarvodaya (Upliftment of One & All). Rama of his Ramayana personifies this when he tests himself along with his wife Seeta, by jumping into the fire.

O nanna chetana, Agu nee aniketana (ಓನನ್ನಚೇತನ, ಆಗುನೀಅನಿಕೇತನ) which can be translated as "Be unhoused o my soul, only the infinite is your goal" is a very popular note by Kuvempu on Universal Humanism.

His speech during the convocation ceremony of Bangalore University has been published in the book, vichaarakranthige aahwaana. It calls for a re-assessment of developmental policies. Though it was delivered in 1974, the message is still considered relevant.

In the year 1987, a new university was started in Shimoga district, Karnataka in the name of Kuvempu. It is located in Jnana Sahyadri campus, 28 km from Shimoga.

His son Poornachandra Tejaswi was a polymath, contributing significantly to Literature, Photography, Calligraphy, Digital Imaging, Social Movements, and Agriculture.

Further reading

§  Kuvempu, "Nenapina Doniyalli" §  Poornachandra Tejaswi, Annana Nenapu §  K.C. Shiva Reddy, Yugada Kavi  §  Dr. Pradhan Gurudatta, Kuvempu   §  Tharini Chidananda, "Magalu Kanda Kuvempu"

Awards

§  Jnanpith Award - 1967   §  Padma Bhushan - 1958   §  Sahitya Akademi Award - 1955  §  National Poet - 1964   §  Pampa Award - 1987   §  Padma Vibhushan- 1988  §  Karnataka Ratna - 1992]

Bibliography

Novels

§  Kaanuru Subbamma Heggadati (1936)  §  Malegalalli madumagalu (1967)

Modern epic (Mahakavya)

§  Sri Ramayana Darshanam, Volume-1 (1949), Volume-2 (1957)

Collection of Poems

§  Kolalu (1930)   §  Panchajanya (1936)   §  Navillu (1937)    §  Kindarijogi Mattu Itara Kavanagalu (1938)   §  Kogile Mattu Soviet Russia (1944)

§  Shoodra Tapaswi (1946)   §  Kavya Vihara (1946)    §  Kinkini (1946)    §  Agnihamsa (1946)   §  Prema Kashmira (1946)   §  Chandramanchake Baa Chakori (1954)    §  Ikshugangotri (1957)    §  Kabbigana kaibutti    §  Pakshikaashi    §  Jenaaguvaa    §  Kutichaka    §  Kadiradake    §  Kathana KavanagaLu

Plays

§  Birugaali (1930)     §  Maharatri (1931)   §  SmashaaNa kurukshetram (1931)   §  Jalagaara (1931)    §  Raktaakshi(1932)   §  Shoodra tapaswi (1944)

§  Beralge koral (1947)   §  Yamana solu   §  Chandrahaasa    §  Balidaana

Autobiography

§  Nenapina Doniyali (1980)

Collection of stories

§  Malenaadina Chitragalu (1933)     §  Sanyaasi Mattu Itare KategaLu (1937)      §  Nanna Devaru Mattu Itara Kategalu (1940)

Literary criticism

§  Atmashreegagi Nirankushamatigalagi (1944)     §  Kavyavihara (1946)     §  Taponandana (1951)     §  Vibhuthi Pooje (1953)   §  Draupadiya Shrimudi (1960)    §  Vicharakrantige Ahvana (1976)    §  Sahityaprachara

Biography

§  Swami Vivekananda(1926)      §  Sri Ramakrishna Paramahamsa(1934)      §  Guruvinodane Devaredege

Stories for children

§  Bommanahalliya kindarijogi(1936)     §  Mari vijnani(1947)     §  Meghapura(1947)     §  Nanna mane(1947)     §  Nanna gopaala    §  Amalana kathe

Movies

§  Kanooru Heggadithi, directed by Girish Karnad.

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ

ರಾಜ್ಯ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು